Vína

Výrobný proces je postavený na odborných znalos­tiach a dlho­ročných skúse­nos­tiach so snahou neustále ho moder­ni­zovať a zdoko­na­ľovať. Aj preto v našich vínach nenájdete chuť ktorá je spätá z minu­losťou, ale chute ktoré sú svieže, mladé a stále nové. Vlastný vinohrad nemá veľkú rozlohu, preto väčšinu hrozna naku­pujeme. Pri výbere surovín však zostávame v malo­kar­patskej oblasti a sústreďuje sa na spra­co­vanie odrôd typických pre túto oblasť. Prevažná väčšina hrozna pochádza z vinoh­rad­níckeho honu Šalaperská hora z obce Chor­vátsky Grob a z obce Viničné. V začiatkoch podni­kania sme vyrábali iba sudové vína ale teraz v našej produkcii dominujú kvalitné akostné odrodové vína a vína prívlas­tkové. Medzi najväčšie úspechy pokladáme zara­denie našich vín medzi sto najlepších vín Slovenskej republiky v Národnom salóne vín v Pezinku a do Siene slávy malo­kar­pat­ských vín v Limbachu.

Aktuálny cenník

Biele vína
Shalape značkové víno r. 2019  5,00,- €/fl. 
Rulandské biele Neskorý zber r. 2019  5.00,- €/fl.
Rizling vlašský Neskorý zber r. 2019   5.00,- €/fl.
Rizling vlašský Neskorý zber r. 2018  5.00,- €/fl.
Shalape Sweet značkové víno r. 2019  5.00,- €/fl.
Iršai Oliver r. 2019  5.00,- €/fl.
Slamové Velt­línske zelené r. 2015     13,- €/fl
Slamové Cabernet Sauvignon r. 2016     13,- €/fl
Červené vína
Shalape Red značkové víno r. 2016                 5,50,- €/fl.
Cabernet Sauvignon Neskorý zber r. 2015  7.00,- €/fl.
Ružové vína
Cabernet Sauvignon Rose r. 2019                    4.00,- €/fl.
Shalape Rose značkové víno r. 2019  4.00,- €/fl.

 

Nové

 

Rulandské biele r. 2019

Rizling vlašský r. 2019

 

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=o3XrP2S951k3ArQSZA65GZA3W2WNY8Q%2Bf5KfPfUswCAkjpleYJQLQLenf3CaPQn3StmK8PNJNpRPQTKFslE43iMm1G8tSGQ%2BTAfvi%2F8XCBI23%2F2zFOY8NQQklIBPKGn%2B3snnJT6CNWzzsd0nHThiLs35ZLq5WFKqdlm8pBKb1Ew%3D&prvtof=mb86MQeLhIfZSN5z2Jds9aSFJj5DxugMjlQKR1WTz6M%3D&poru=Swa2oQoZ5GW2Bl54lNClZyecHWckZWkCHtMqm8xF7wzHd2dUM%2Fz3M%2B%2FnQg2H%2FDj9dnfnPd1feXDHaI%2FsyqWCLg%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>